Opvang- en AZC beveiliging

Waarborg de veiligheid van opvang- en azc locaties

Een asielzoekerscentrum, afgekort azc, is een opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven totdat over hun asielaanvraag is beslist. Bij PB Security begrijpen we de essentiële rol die beveiliging speelt in het handhaven van een veilige omgeving voor zowel bewoners als personeel op tijdelijke of permanente opvang/azc locaties. De beveiligers van PB Security zijn getraind in het voorkomen van fysiek geweld en zorgen voor de veiligheid van de bewoners en het personeel. Daarnaast zetten onze professionele beveiligers zich in voor het creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Veiligheid binnen een opvang/azc locatie

Bij elke opvang/azc locatie voor asielzoekers is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Is er een ernstig voorval of verstoring van de openbare orde? Dan neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of de gemeente contact op met de politie. De beveiligers van PB Security zullen zich te allen tijde inzetten om verstoringen binnen de centra te voorkomen. Ons beveiligingspersoneel in de opvang is speciaal getraind om mogelijke spanningen onder asielzoekers te voorkomen. Iedere asielzoeker ondertekent daarvoor de huisregels van COA en krijgt voorlichting, bijvoorbeeld om discriminatie te voorkomen en vrijheid van godsdienst te waarborgen. Beveiligers spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Op deze manier dragen onze beveiligers bij aan de veiligheid binnen een opvang/azc locatie.

Opvang/azc beveiliging inzetten voor:

  • Controlerondes lopen.
  • Surveillance- en alarmtechnieken.
  • Uitvoeren van toegangscontrole.
  • Adequaat reageren op ongeregeldheden.
  • De-escalatie van conflicten tussen bewoners.
  • Handhaving van de ondertekende huisregels.
  • Veiligheid waarborgen voor het COA personeel.

Benieuwd naar de mogelijkheden die onze professionele opvang/azc beveiliging kan bieden? Wij denken graag met u mee om de veiligheid binnen tijdelijke of permanente opvang/azc locaties te handhaven.

PB Security B.V.

Rietveldenweg 41D

5222 AP 's-Hertogenbosch

E: info@pbsecurity.nl
T: 073 200 1125

Meer weten over deze kwaliteitskenmerken?