Kwaliteitskenmerken

Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL)

PB Security is aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL), dé brancheorganisatie voor ondernemers in de beveiliging. VBe NL behartigt de belangen van alle bedrijven die op basis van samenwerking, gelijkwaardigheid, professionaliteit en kwaliteit werkzaam zijn. Bedrijven die zijn aangesloten bij VBe NL houden zich aan de gedragscode uit de landelijke kwaliteitsagenda. Hierin zijn algemene verkoopvoorwaarden opgenomen die de kwaliteit behouden en cowboygedrag uitsluit. De gedragscode is gekoppeld aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. VBe NL streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continue te bevorderden. Daarnaast wil VBe NL met haar leden samenwerken aan de veiligheid van Nederland vanuit een gezond en professioneel ondernemerschap door te streven naar goed opgeleide werknemers die ingezet worden op kwalitatieve voorbereide projecten, verkregen door maatschappelijk verantwoorde aanbestedingstrajecten. Met de vakbonden CNV en De Unie sluit VBe NL een cao Veiligheidsdomein met goede afspraken over lonen en opleidingen. Ook via het Sociaal Fonds Cao Veiligheidsdomein (SFV) wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de werknemers in de branche. Meer informatie over VBe NL: www.vbe.biz. 

Keurmerk Beveiliging NL Veiligheidsbranche

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft diverse keurmerken ontwikkeld om de kwaliteit binnen de veiligheidsbranche te borgen. Beveiligingsbedrijven die het keurmerk van de NL Veiligheidsbranche mogen voeren, hebben laten zien een professionele partner te zijn die opdrachtgevers een stap verder brengt bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken. PB Security heeft het Keurmerk Beveiliging dat is bedoeld voor de reguliere en meeste voorkomende vormen van manbewaking, zoals objectbeveiliging, toegangscontrole, alarmopvolging, mobiele surveillance, etc.

Stichting normering arbeid (SNA)

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Meer informatie over SNA en het SNA-keurmerk: www.normeringarbeid.nl. 

Vergunning van Justis – Ministerie van Justitie en Veiligheid

Elke beveiligingsorganisatie heeft een vergunning nodig. Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid, is verantwoordelijk voor het beoordelen en verlenen van deze vergunning.

PB Security B.V.

Rietveldenweg 41D

5222 AP 's-Hertogenbosch

E: info@pbsecurity.nl
T: 073 200 1125

Meer weten over deze kwaliteitskenmerken?