Background Image

Over PB Security

Waar staan wij voor?

In de huidige tijd is er veel behoefte aan de dienstverlening van beveiligers en toezichthouders. De onzekerheid over veiligheid zorgt bij beveiligingsbedrijven voor meer werkgelegenheid. Ook zien we een toename van de privatisering bij de nationale politie, waardoor er steeds meer samengewerkt wordt met particulieren beveiligingsorganisaties.  
 
Uit de praktijk is gebleken dat er voldoende werkaanbod is: alleen betrouwbare werknemers ontbreken. PB Security wilt hier verandering in brengen.

Wij willen ons als betrouwbaar kwalificeren en dit kan alleen met behulp van ons personeel.  

PB Security

PB Security heeft een duidelijke visie en missie.

Visie

 De wereld van arbeid verandert door onzekerheid.
Demografische verschuiving, immigratie en onzekerheid over de veiligheid leidt tot veranderde marktomstandigheden. Dit vraagt aanpassingsvermogen. Wij willen dit realiseren door onze flexibiliteit in het inzetten van goed gekwalificeerde mensen.  

Missie

Het realiseren van een betrouwbaar netwerk van beveiligingspersoneel.
PB Security zorgt voor voldoende aanbod aan professionele en kwalitatieve arbeidskrachten binnen de beveiligingsbranche. Zo willen wij als bedrijf een veiligere leefomgeving realiseren.  Wij staan voor veiligheid, service en dienstverlening